1. រយៈពេលនៃការទាមទារយក: 2 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ

  • ខែមករា - ខែមិថុនា : ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា (GMT+8)

  • ខែកក្កដា - ខែធ្នូ : ថ្ងៃទី 1 ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា (GMT+8)

 2. 12ផ្កាយ ត្រូវតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងការផ្តល់ជូនពិសេសនៃការប្តូរយក បន្ទាប់ពីនោះពួកវានឹងផុតកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 3. ដំណើរកម្សាន្តដែលត្រូវបានទទួលតាមរយៈផ្កាយអាចទាមទារបានគ្រប់ពេល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកគ្រប់គ្រង VIP របស់ 12BET នឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ ដើម្បីផ្តល់ការបញ្ជាក់។
 4. ដំណើរកម្សាន្ត និងថ្ងៃធ្វើដំណើរគឺអាស្រ័យការរកបាននិងតម្លៃជាក់ស្តែងនៅពេលធ្វើការកក់ទុក។
 5. សមាជិកតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការរៀបចំដំណើរកម្សាន្ត និងគោលបំណងនៃការស្នាក់នៅ។
 6. កញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តទាំងអស់មានសរ៉ុបចំនួន 2 ។ មួយសម្រាប់សមាជិក និងមួយទៀតសម្រាប់ដៃគូរបស់ពួកគេ។
 7. រាល់សំបុត្រយន្តហោះដែលទាមទារសម្រាប់ការធ្វើដំណើរណាមួយដែលត្រូវបានទិញដោយសមាជិកខ្លួនឯង នោះ 12BET នឹងសងវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ជាមួយនឹងតួលេខថេរដូចខាងក្រោម៖

  • គោលដៅក្នុងស្រុក៖ USD 125 / កញ្ចប់

  • ក្នុងតំបន់អាស៊ី : USD 375 / កញ្ចប់

  • ក្រៅអាស៊ី : USD 1,000 / កញ្ចប់

 8. សមាជិកទាំងអស់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការទិញទិដ្ឋាការទេសចរណ៍រៀងៗខ្លួនដោយខ្លួនឯង។
 9. ការធានារ៉ាប់រងការធ្វើដំណើរ អាហារ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងកញ្ចប់របស់យើងទេ។ បន្ថែមពីលើការសងថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះវិញ មានតែកន្លែងស្នាក់នៅ និងទទួលនៅព្រលានយន្តហោះ/ការចុះនៅព្រលានយន្តហោះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ 12BET។
 10. ការធ្វើដំណើរដែលបានទាមទារក្នុងប្រភេទផ្កាយ 5 និងខ្ពស់ជាងនេះ រួមមានការទូទាត់សងជើងហោះហើរ និងការដឹកជញ្ជូនពីព្រលានយន្តហោះ។សម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលបានប្តូរយកសម្រាប់ប្រភេទផ្កាយ 4 និងខាងក្រោម ទំនិញដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំមានដូចជាសំបុត្រចូលដែលបានបញ្ជាក់ និង/ឬកន្លែងស្នាក់នៅ និង/ឬវត្ថុដែលបានទាមទារយក។ល។នៅក្រោមប្រភេទនេះ សេវ៉ាកម្មដូចជាការទូទាត់សងជើងហោះហើរ និងការដឹកជញ្ជូនមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ។
 11. .រូបថត និងវីដេអូដែលមានសុពលភាពដែលបានថតក្នុងអំឡុងពេលដំណើរកម្សាន្តទាំងមូល ការធ្វើដំណើរ ឬការផ្ទេរអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ 12BET សម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយណាមួយ។តាមរយៈការទាមទារកញ្ចប់របស់យើង សមាជិកយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យ 12BET ប្រើប្រាស់នូវរូបថត និងវីដេអូដែលបានដើរកម្សាន្តទាំងនេះ ហើយនិងគ្មានជម្លោះណាមួយត្រូវបានកើតមានឡើងឡើយ។
 12. ផលិតផលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាស័យដ្ឋានរបស់សមាជិកបន្ទាប់ពីអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូនត្រូវបានបញ្ជាក់។
 13. កាដូ​ រង្វាន់ និងកញ្ចប់វិស្សមកាលមិនអាច​ផ្ទេរ​បាន ឬ​លក់​វិញ​បាន​ទេ ។
 14. ការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃដែលបានទទួលដោយអ្នកឈ្នះរង្វាន់គឺតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់ 1 ដងក្នុងផលិតផល 12BET ណាមួយ មុនពេលការធ្វើការដកប្រាក់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើង។
 15. 12BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏សមហេតុផលរបស់ពួកគេក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសណ្ឋាគារ អំណោយ រង្វាន់ ឬផលិតផលផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។
 16. 12BET នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំកាលវិភាគឡើងវិញ ការរៀបចំការធ្វើដំណើរ និងការស្នាក់នៅឡើងវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសមាជិកមិនអាចទទួលបានទិដ្ឋាការបានទាន់ពេលវេលា និង/ឬមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រទេសដែលការធ្វើដំណើរគឺដោយសារហេតុផលណាមួយ។
 17. 12BET នឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយសម្រាប់បញ្ហាណាមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទាំងនេះ។
 18. 12BET សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដែលបានបោះផ្សាយរួចរាល់ដែលទាក់ទងនិងសណ្ឋាគារ/ឬដំណើរកម្សាន្ត មូលហេតុនៃអាកាសធាតុ ឬហេតុផលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ 12BETយើងខ្ញុំ ។